Privacy Policy

Creating your Biz, gevestigd aan Scheepswerfstraat 10 4328 BC Burgh-Haamstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Scheepswerfstraat 10 4328 BC Burgh-Haamstede

+31 6 36326950

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creating your Biz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creatingyourbiz.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Creating your Biz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Creating your Biz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creating your Biz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Niet langer dan de wettelijke regels van de Belastingdienst ons voorschrijven. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Creating your Biz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creating your Biz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Creating your Biz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creating your Biz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creatingyourbiz.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Creating your Biz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creating your Biz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@creatingyourbiz.com

We are Creating your Biz. This business is run by Quirine Franken als een eenmanszaak.
Scheepswerfstraat 10
4328 BC Burgh-Haamstede
The Netherlands
0031 6 36326950
Kvk: 50235850
BTW nummer: NL001231128B37
Our website address is: https://creatingyourbiz.com.

With this privacy policy, we of Creating your Biz are letting you know how your personal information is protected and used. We would like to ensure your data is safe.

It can be that the privacy policy of Creating your Biz will be adjusted in the future when updating the website. This is why it is recommended to check it regularly when you use our services again in the future.

This policy has been made on 19 April 2022.
The person collecting the data is Creating your Biz.

This website uses cookies to make her more user-friendly. There appears a pop-up when first using our website that you’ll have to agree with.
By agreeing with it, you’ll allow the cookies to be saved on your computer and you won’t need to see the pop-up each time you are visiting our website.

Which data will be stored?

When reaching out to Creating your Biz, or by applying for our Build a successful business Roadmap, we will store your name and email address. When you decide to make a purchase, your address will be stored as well.

Who has access to your data?

Creating your Biz has access to your data. Also, your email will be stored in the email program Mailchimp.

How long will your data be stored?

The invoice date will be kept as long as is determined by Dutch law for tax purposes. Your email address in Mailchimp will be stored until future notice. You can unsubscribe to our email series.

Who we share your data with

Your data will never be shared with others besides Creating your Biz. When you opt-in via e-mail, your data will go to our email program Mailchimp, from where you’ll receive automatic email responders.

Which rights do you have as a customer?

As a customer, you have the right to view and correct your data. You are allowed to ask Creating your Biz to delete your data unless they have to be saved for reasons concerning the law.

Are customers obliged to share their data?

Yes, as a client of Creating your Biz, you are supposed to present us with the right information.

Where will your data be stored?

Your data will be stored in the cloud, our personal computer, Mailchimp, and our online learning environment.

Financial Data

Financial data is data that is related to Your payment method, such as credit card or bank transfer details. We collect financial data in order to allow You to purchase, order, return, or exchange products or services from Our website and any related mobile apps. We store limited financial data. Most financial data is transferred to Our payment processors, PayPayl and Mollie, and You should review these processors’ Privacy Policy to determine how they use, disclose, and protect Your financial data. As a courtesy, Paypal’s Privacy Policy can be found here: https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

How is your data protected?

The appliances that store your data are very well protected with an extremely safe password that no one else has access to.

By subscribing to our newsletter you give Creating your Biz the consent to send emails and to store data in Mailchimp. You can unsubscribe at all times.

Do you have any more questions? You can always contact us.